Looking for bbl?

bbl
Beroepsbegeleidende leerweg Wikipedia.
De beroepsbegeleidende leerweg bbl of mbo werkend leren, tot 1997 leerlingwezen of leerlingenstelsel genoemd, is de Nederlandse vorm van duaal onderwijs binnen het middelbaar beroepsonderwijs mbo en wordt aangeboden door een regionaal opleidingencentrum ROC, een agrarisch opleidingscentrum AOC of een privaat opleider.
Bond Beter Leefmilieu Wikipedia.
Om het milieubeleid van de verschillende overheden te beïnvloeden zetelt BBL onder andere in de MiNA-raad Vlaams en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. BBL tracht ook het bedrijfsleven te beïnvloeden via rechtstreeks overleg met bedrijven en federaties. Campagnes en projecten bewerken brontekst bewerken.
BBL Wikipedia.
Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met BBL of met BBL in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van BBL inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van BBL en verwijzingen daarnaartoe.
Leef. Voor de toekomst Bond Beter Leefmilieu.
Via je belastingaangifte krijg je 60% van je gift terug, als die op jaarbasis minstens 40 bedraagt in 2020. Meer dan 130 organisaties uit ons netwerk zijn lid van Bond Beter Leefmilieu. Samen plannen we een waaier van activiteiten op vlak van natuur, milieu en maatschappij.

Contact Us

+  disco
+  at
+  bikes
+  git
+  verpleegkunde
+  bbl
+  secretaresse